Wieluń wzbogacił się o siłownie napowietrzne, które umożliwią aktywne spędzanie czasu mieszkańcom w różnym wieku i o każdej porze roku. 15 nowych urządzeń stanęło na plantach przy ul. Okólnej oraz przy ul. POW (przy „Orliku").

Sobotni pobyt w Wieluniu Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej składał się z dwóch różnych części: pierwsza związana z honorowym patronatem nad Balem Przedszkolaka, druga natomiast z objazdem najważniejszych inwestycji finansowanych przy udziale środków  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Gmina Wieluń informuję, że zadanie pn „Wyposażenie świetlicy wiejskiej Domu Ludowego w Turowie” zostało dofinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 w zakresie małych projektów. Kwota dofinansowania projektu wynosi 8 463,63 zł.

loga na projekt

Z gospodarską wizytą przyjechał do Wielunia Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. Głównym celem jego pobytu było zapoznanie się z inwestycjami dofinansowanymi ze środków unijnych oraz budżetu Urzędu Marszałkowskiego.

Węzeł „Wieluń” wraz z 45-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S 8 z Sycowa do Walichnów został otwarty w minioną sobotę. Oddania inwestycji dokonał Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz, symboliczna była także obecność byłego Ministra Infrastruktury a obecnie Wicemarszałka Sejmu Cezarego Grabarczyka.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny