Burmistrz Wielunia zawiadamia, że wpłynął raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej artykułów z tworzyw sztucznych wraz z budową infrastruktury technicznej, budową budynków socjalno-biurowych przy ul. Fabrycznej w Wieluniu. 

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Gospodarki Odpadami: Przetwórstwa, Utylizacji i Recyklingu przy ulicy Fabrycznej w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny