Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości o lokalu użytkowym przeznaczonym do użyczenia.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej w miejscowości Sieniec oraz w miejscowości Starzenic.

Burmistrz Wielunia zawiadamia dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji budynku w budowie dla potrzeb uruchomienia instalacji do termolizy odpadów, położonego na nieruchomości obejmującej działki położone w Wieluniu przy ul. Sieradzkiej został zgromadzony materiał dowodowy.

Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny