ZARZĄDZENIE Nr 182/20 BURMISTRZA WIELUNIA z dnia 3 grudnia 2020 r.w sprawie zbycia pojazdów będących własnością Gminy Wieluń.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości informację o nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny