Sobotni pobyt w Wieluniu Wojewody Łódzkiej Jolanty Chełmińskiej składał się z dwóch różnych części: pierwsza związana z honorowym patronatem nad Balem Przedszkolaka, druga natomiast z objazdem najważniejszych inwestycji finansowanych przy udziale środków  Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

To dlatego na trasie wizytacji znalazły się przede wszystkim tzw. schetynówki, czyli drogi gminne współfinansowane ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W gminie do sfinansowanych z tego źródła w ostatnim czasie inwestycji należą osiedle przy ul. Kochelskiego i ul. Ceglana w Dąbrowie. Na wojewodę czekali tam mieszkańcy na czele z sołtysem Ryszardem Budzyną, którzy podziękowali za współfinansowanie inwestycji i przychylność podczas jej realizacji.
Z dużym uznaniem Jolanta Chełmińskiej spotkała się także inicjatywa lokalnych producentów i kupców – twórców Wieluńskiego Rynku Regionalnego. (mak)

  • IMG_2404
  • IMG_2412
  • IMG_2418
  • IMG_2445
  • IMG_2455
  • IMG_2461
  • IMG_2467
  • IMG_2475
  • IMG_2493

Zdjęcia: M. Kopańska

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny