W dniach 3-6 listopada w Muzeum Ziemi Wieluńskiej odbyły się warsztaty geologiczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Wieluń prowadzone przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Mieszkańcy Gminy Wieluń 27 września mieli okazję spotkać się z historią sprzed kilkunastu milionów lat. Okres jurajski przybliżali uczestnikom między innymi pracownicy naukowi Państwowego Instytutu Geologicznego, który był współorganizatorem Festiwalu.

Widowisko z ogniem w roli głównej, rzemieślnicy, legioniści rzymscy i wyścigi rydwanów to wszystko można było zobaczyć w miniony weekend w Wieluniu. Ósma edycja Europejskiego Święta Bursztynu obfitowała w wiele atrakcji.

W dniach 16-17 czerwca w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 odbyły się warsztaty geologiczne prowadzone przez pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie pod kierownictwem prof. Andrzeja Wierzbowskiego.

20 maja odbyła się III edycja Wieluńskiej Gry Miejskiej "Po Jurajskiej Wyżynie" zorganizowanej w ramach projektu "Jura wieluńska-markowy produkt turystyczny". Organizatorami gry byli Gmina Wieluń i Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Kazimierza Wielkiego w Wieluniu.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny