Gmina Wieluń zamierza wystąpić z wnioskiem do Zarządu Województwa Łódzkiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, która ogłosiła Konkurs wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych uprzejmie informujemy, że Gmina Wieluń zakupiła system GROBONET 2.6 umożliwiający odnalezienie bliskich w bazie osób pochowanych oraz zlokalizowanie ich grobów na dokładnej mapie cmentarza komunalnego.

Gmina Wieluń informuje, że inwestycja budowy boisk do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki przy Szkole Podstawowej w Gaszynie została dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Informujemy, że Gmina Wieluń jest partnerem projektu PUP "Regionalna platforma e-usług publicznych w obszarze kultury i turystyki oraz innych spraw obywatelskich", którego głównym celem jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa łódzkiego oraz poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkańców.

21 listopada do Wieluńskiego Domu Kultury tłumnie przybyli mieszkańcy Wielunia i okolic na Wieluńskie Spotkania Jazzowe "Jura Jazz", których gwiazdą była Krystyna Prońko z emBand.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny