W związku z aktualizacją Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, Gmina Wieluń zwraca się z prośbą o przesłanie informacji dotyczących planowanych przedsięwzięć, które powinny zostać ujęte w przedmiotowym dokumencie.
Prośbę powyższą kierujemy do instytucji, jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych, energetyki cieplnej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, związków wyznaniowych, lasów państwowych.
Proszę o wypełnienie dołączonego formularza i dostarczenie do dnia 29 lipca 2019 roku na adres: Urząd Miejski w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 1 (Ratusz, pokój nr 1), 98-300 Wieluń.

W Muzueum Ziemi Wieluńskiej wakacyjna atmosfera w pełni.

W filiach Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu literackie lato trwa w pełni.

Kolejne zwycięstwo na koncie juniorki MLKS Wieluń.

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu miała zaszczyt być gospodarzem spotkania wieńczącego Festiwal Literatury "Zarzewie" #1.Początek.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny