Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2020 r.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Gmina Wieluń znalazła się na liście beneficjentów opublikowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w programie Maluch Plus.

Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa oraz Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk na mocy uchwał Rady Miejskiej w Wieluniu oraz Rady Gminy Pątnów podpisali porozumienie międzygminne w zakresie odprowadzania ścieków do miejskiej oczyszczalni.

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, powszechny zryw narodowy skierowany przeciwko rosyjskiemu zaborcy.

22 stycznia w Czytelni Biblioteki, odbyło się 58. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny