W 158. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego młodzież, władze samorządowe, przedstawiciele Muzeum Ziemi Wieluńskiej, członkowie Stowarzyszenia Historycznego Bataliony Obrony Narodowej w mundurach Straży Granicznej II RP, którzy wystawili wartę honorową, złożyli kwiaty i znicze przy pomniku upamiętniającym poległych powstańców styczniowych.

Na terenie gminy Wieluń uruchomiony został telefon kontaktowy 797-135-573, dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID - 19.

Wieluński MKS zajął pierwsze miejsce w zorganizowanym w miniony weekend w Hali Sportowej Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji towarzyskim Turnieju Piłki Ręcznej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Wielunia.

Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Wielunia z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz Zarzadzenie Nr 12/21 Burmistrza Wielunia z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 roku w Gminie Wieluń zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących działania w obszarze aktywności fizycznej.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny