W dniach 18 i 19 maja miała miejsce kolejna Noc Muzeów, podczas której w sobotę gościli w Wieluniu przedstawiciele ambasady Uzbekistanu z konsulem Khalmulatem Rashidovem na czele. Wizyta ta miała ścisły związek z otwarciem dwóch nowych wystaw czasowych: „Utracony świat. Podróże Leona Barszczewskiego po XIX-wiecznej Azji Środkowej” oraz „Ilhom” – malarstwo pochodzącej z Uzbekistanu wielunianki Eleny Mirzajewej. Orientalny klimat tego wieczoru zapewnili swym koncertem Piotr Przybył i Lucjan Wesołowski.

Za nami XVI Ogólnopolskiego Tydzień Bibliotek. W Międzynarodowym Dniu Rodzin biblioteka zorganizowała akcję  „Dorośli czytają dzieciom”.

13 maja podczas obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, odbyło się 51. spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Przedmiotem dyskusji była książka Mariana Pilota „Pióropusz”.

11 maja przy Wieluńkim Domu Kultury odbyło się audiowizualne spotkanie ze Stanisławem Moniuszką - wybitną osobowością polskiej muzyki.

W dniu 11 maja Zespół Śpiewaczy Czeremcha z Rudy, działający przy Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, wziął udział w Międzypowiatowym Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Ostrówek 2019.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny