Powstanie Złoczewskiej Strefy Inwestycyjnej oraz linii kolejowej Bełchatów – Wieluń wraz z linią obsługującą eksploatację złoża węgla brunatnego „Złoczew” to główne założenia podpisanego wczoraj w Złoczewie listu intencyjnego mającego na celu podniesienie efektywności systemu transportowego Województwa Łódzkiego.

Widowisko na miarę Imperium Romanum – gladiatorzy, rydwany i żądna emocji publiczność – to wszystko miało miejsce w miniony weekend w Wieluniu. Siódma edycja Europejskiego Święta Bursztynu obfitowała w wiele atrakcji, które można było m.in. śledzić na antenie stacji TVN.

Budowa dróg gminnych, dróg publicznych wraz z oświetleniem ulicznym kanalizacją deszczową – realizowanych w ramach zadania „Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Bojarowskiej w miejscowości Dabrowa i Wieluń gm. Wieluń – budowa ul. Ceglanej – etap I".

Budowa cokołu pomnika “Wieczna Miłość” jest zadaniem jednorocznym zrealizowanym w lipcu 2013 r.

Budowa kanalizacji dla południow–wschodniej części gminy - Urbanice jest zadaniem jednorocznym, termin rozpoczęcia czerwiwec 2013 r. a zakończenie 30.09.2013 r.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny