Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"

Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

Inwestycja współfinansowana z Programu Rozwoju obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi"

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bieniądzice.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny