W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu ekopracownię. Całkowity koszt projektu wyniósł 80 499,00  złw tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi - 59 999,00 zł.

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Dąbrowa zorganizowany został turniej szachowy, który przyciągnął mieszkańców nie tylko gminy Wieluń, ale także różnych części Polski.

Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Wieluń” – zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość dofinansowania 183 364,82 zł

Inwestor : Gmina Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny