Urząd Miejski w Wieluniu informuje, że 30 września 2020 roku upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2020 r.

Początek roku szkolnego dla uczniów i grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie zaczął się w komfortowych warunkach.

14 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Wieluń otrzymało Stypendia Burmistrza Wielunia za wysokie wyniki w nauce oraz za udział w konkursach, zawodach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

1 września nastąpiło oficjalne otwarcie Miejskiego Żłobka w Wieluniu przez Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barbarę Sochę oraz Burmistrza Wielunia Pawła Okrasę.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny