Informujemy, że od dnia 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (budynek w parku) pok. 42 w godz. 7.30 – 15.30 będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem.
Dodatek elektryczny będzie przysługiwał na piec akumulacyjny, bojler elektryczny, pompę ciepła, grzejniki elektryczne, czy ogrzewanie podłogowe elektryczne.

 

 

Pragniemy poinformować, że Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.: „Nianie w Wieluniu”.no

Burmistrz Wielunia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Wieluń w 2023 roku.

Informujemy, że Gmina Wieluń przystąpiła do programu preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r.
Podstawowym warunkiem zakupu węgla w cenie preferencyjnej jest uzyskane prawo do dodatku węglowego.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny