Zarządzenie Nr 58/21 Burmistrza Wielunia z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendium sportowego Gminy Wieluń.

Roman Kędzierski (1964-2019) - wielunianin, cyklista, fotograf amator. Od 15 lutego 2021 roku w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu prezentowana jest wystawa jego prac.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny