Informujemy, że ze względu na potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem u pracowników Urzędu Miejskiego w Wieluniu, nastąpi czasowe ograniczenie funkcjonowania poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Wieluniu.

Czek na 10 000 złotych w ramach grantów sołeckich województwa łodzkiego został przekazany w dniu wczorajszym na ręce sołtyski sołectwa Borowiec Agnieszki Cyl - Torchały. 

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020 w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Gmina Wieluń chce postawić na transformację energetyczną oraz konkurencyjność lokalnych przedsiębiorstw. Dlatego też w dniu dzisiejszym w Wieluniu został powołany „Wieluński Klaster Energii”.

Dwa nowopowstałe ronda na przebudowanej ulicy ks. J. Popiełuszki zyskały zieloną oprawę.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny