Ogłoszenie Burmistrza Wielunia z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Wieluń.

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 aktywnie spędzają czas.

Zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy.

Zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania na terenie Gminy Wieluń w 2021 roku.

 

Drogi Darku,

 

Twoje zupełnie niespodziewane odejście wywołało w nas ogromny żal i smutek.

Nie sposób wyobrazić sobie wydarzeń organizowanych przez gminę Wieluń bez Twojej cichej, profesjonalnej, skupionej na pracy,

ale zawsze uśmiechniętej Obecności.

Byłeś niezwykle życzliwym, pomocnym, oddanym swojej muzycznej pasji Człowiekiem!

I za to dzisiaj pragniemy Ci podziękować!

Współpraca z Tobą - pasjonatem i profesjonalistą - pracownikiem Wieluńskiego Domu Kultury była dla nas zaszczytem.

Mamy nadzieję na spotkanie z Tobą po drugiej stronie, gdzie dołączyłeś już do wiecznej orkiestry.

Do zobaczenia…

 

Paweł Okrasa Burmistrz Wielunia wraz z Pracownikami Urzędu Miejskiego w Wieluniu

 

 

http://wdkwielun.pl/bez-kategorii/2020/11/zegnamy-naszego-kolege-dariusza-szymanka/

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny