Pierwsze zmagania ortograficzne o pióro Burmistrza Wielunia za nami! Łącznie 147 uczestników w czterech kategoriach wiekowych zmierzyło się z językiem ojczystym w przygotowanych przez dr Dorota Eichstaedt dyktandach.

Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie zwołania Zebrań Ogólnych Mieszkańców Sołectwa Borowiec, Masłowice, Gaszyn i Kadłub dla przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw w Gminie Wieluń.

Komisarz Wyborczy w Sieradzu II informuje o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Zarządzenia Burmistrza Wielunia w sprawie zwołania Zebrań Ogólnych Mieszkańców Osiedla Nr 1, Nr 4 oraz Nr 5 w Wieluniu dla przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutów osiedli w Gminie Wieluń oraz projektu uchwały w sprawie podziału miasta na osiedla i gminy na sołectwa oraz Zebrań Ogólnych Mieszkańców Sołectwa Bieniądzice i Sołectwa Niedzielsko dla przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw w Gminie Wieluń.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny