Dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców to dla gminy Wieluń priorytet, dlatego też na czterech przejściach dla pieszych zamontowane zostały nowoczesne urządzenia zwiększające widoczność pieszych na pasach.

Informujemy, że 31 stycznia 2022 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2022 r.

Informujemy, że członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wieluń pełnią dyżury w każdy czwartek w godz. 15.00 - 16.00.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wieluń w 2022 roku.

zarządzenie.pdf

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

zarządzenie.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny