Informacje
o programie
Czyste Powietrze

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem programem Czyste Powietrze i licznymi zapytaniami mieszkańców informujemy, że rządowy program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które szukają możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację inwestycji poprawiających charakterystykę energetyczną budynków. Głównym celem tego programu  jest ograniczenie lub usunięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym zostały wydzielone nie więcej niż dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. Inwestycje jakie mogą być realizowane w ramach tego programu to m. in.: wymiana starych pieców i kotłów  na paliwo stałe oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych w tym docieplenia przegród i wymiana okien. Formy dofinansowania: dotacja lub pożyczka lub dotacja oraz pożyczka łącznie.

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych, od których liczona jest dotacja to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 7 tys. zł.

Z programu mogą skorzystać osoby:

  1. posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W przypadku, gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób, dofinansowanie przysługuje współwłaścicielowi, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku;

  1. które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek  nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Szczegóły programu na stronie Ministerstwa Środowiska: https://www.gov.pl/web/srodowisko/czyste-powietrze oraz WFOŚiGW w Łodzi: http://www.wfosi gw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

W ramach porozumienia podpisanego między Gminą Wieluń a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Urzędzie Miejskim w Wieluniu pl. Kazimierza Wielkiego 1 – ratusz, pok. 7, w ramach punktu konsultacyjnego, w godzinach urzędowania, będzie można złożyć wniosek, uzyskać dodatkową poradę oraz konsultacje dotyczące programu. 

ulotka.pdf

ulotka1.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny