Gmina Wieluń podpisała umowę o dofinansowanie nr 429/OW/PD/2021 w formie pożyczki i dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy Sieniec – poprawa życia mieszkańców”

Sołectwo Kurów z nowym doposażeniem zaplecza kuchennego Domu Ludowego w Kurowie. 

Sołectwo Jodłowiec z nowym ogrodzeniem placu budynku Koła Gospodyń Wiejskich oraz boiska.

W ramach podpisanej 20 lipca 2021 roku umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania w zakresie określonym w Resortowym Programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”, realizowanym w 2021 r., Gmina Wieluń otrzymała dotację celową z budżetu państwa w wysokości 96 00,00 złotych.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny