Gmina Wieluń informuje, że zadanie pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Wieluń” – zostało zrealizowane przy pomocy środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość dofinansowania 183 364,82 zł

Inwestor : Gmina Wieluń

 

Sołectwo Kurów z nowym wyposażeniem zaplecza Domu Ludowego w postaci dwóch szaf kuchennych.

W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi  utworzono w Szkole Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach punkt dydaktyczny. Całkowity koszt projektu wyniósł 55 658,74 zł , w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi – 49 989,75 zł.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny