W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi  utworzono w Szkole Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach punkt dydaktyczny. Całkowity koszt projektu wyniósł 55 658,74 zł , w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi – 49 989,75 zł.

Pragniemy poinformować, że Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:„Przedszkole dla wszystkich!”

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny