W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w sołectwie Masłowice zakupiono urządzenia na plac zabaw.

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Dąbrowa zakupiono ławki i ogrodzenie placu zabaw. 

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Gaszyn wsparto miejscowe inicjatywy społeczne wsi Gaszyn. Zakupiono ławostoły i namiot. 

W ramach projektu "Sołectwo na plus" finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, w sołectwie Bieniądzice doposażono zaplecze kuchenne w remizie OSP w Bieniądzicach oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny