Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Burmistrz Wielunia ogłasza drugi (II) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności naniesień budowlanych znajdujących się na niej.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku z wnioskiem Inwestora Field Energy C sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Białej 43-300, przy ul. Chochołowskiej 28, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Masłowice, w skład którego będzie wchodziła elektronika fotowoltaiczna o łącznej mocy do 2 MW.

Burmistrz Wielunia zawiadamia, że został złożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej „Wieluń Wschód Północ” wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działkach ewidencyjnych o numerze 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, obręb 1, gmina Miasto Wieluń, powiat wieluński, województwo łódzkie.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny