Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do użyczenia.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do użyczenia.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny