Burmistrz Wielunia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Wielunia informuje, że w dniu 23 i 24 marca 2021 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wieluniu, przy pl. Kazimierza Wielkiego 1 w Wieluniu, odbyły się pierwsze (I) przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Wieluniu.

Burmistrz Wielunia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny