Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa podpisał umowę na realizację zadania pn: Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wraz z samorządowcami z powiatu wieluńskiego uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka. 

 

Gmina Wieluń realizuje Gminny Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2024 rok, który został przyjęty Uchwałą Nr CI/1223/24 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 29 lutego 2024 r.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi informacjami, jakoby jednemu z lokalnych przedsiębiorców została wypowiedziana umowa najmu gruntu z przeznaczeniem na lokalizację reklamy w związku z użyczeniem w czasie kampanii wyborczej miejsca na reklamę kandydatce na burmistrza Wielunia, informujemy co następuje:

Od piątku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można podziwiać dzieła Malczewskiego, Kossaka, Tetmajera, Witkiewicza, Wyczółkowskiego za sprawą wystawy "Sztuka polska przełomu wieków XIX/XX ze zbiorów Muzeum Krakowa".

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny