Zarządzenie Burmistrza Wielunia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku w Gminie Wieluń zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych podopiecznym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu w miejscu ich zamieszkania na terenie Gminy Wieluń w 2024 roku”.

Patriotyzm niejedno ma imię. Z okazji Święta Niepodległości w gminie Wieluń zorganizowano szereg aktywności dla uczczenia Niepodległej.

 Informujemy, że od dnia 6 listopada 2023 r. do odwołania zmianie ulegnie lokalizacja oraz godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie, w związku z realizacją zadania pn. ,,Budowa PSZOK w formule zaprojektuj i wybuduj” i intensywnymi pracami, które trwają w obrębie aktualnie funkcjonującego punktu.

Przypominamy, że na wieluńskim cmentarzu komunalnym od kilku lat stoi regał, w którym można zostawić używane znicze do ponownego wykorzystania po zakupie wkładów.

Rozwiązanie to pozwoli zmniejszyć ilość generowanych odpadów i przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego. Zachęcamy mieszkańców i odwiedzających do korzystania.

Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej obchodzi w tym roku 20 - lecie istnienia. Podczas uroczystej gali Zastępca Burmistrza Wielunia Joanna Skotnicka - Fiuk przekazała gratulacje i życzenia na ręce prezesa pana Krzysztofa Wróbla dla wszystkich hodowców zrzeszonych w związku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny