Uprzejmie informujemy, że Urząd Miejski w Wieluniu od dnia 12 kwietnia 2021 roku pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30, za wyjątkiem Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego, które kontynuują pracę w systemie zmianowym 7.00 - 12.00 oraz 12.15 - 17.15 z przerwą w godz. 12.00 – 12.15. 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Wieluń i przyjezdnych gości do podziwiania pięknych kolorowych pisanek, będących dziełem wychowanków wieluńskich przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu Gminy Wieluń, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i pomogli zapewnić podniosły oraz radosny charakter Świąt Zmartwychwstania Pańskiego w przestrzeni publicznej naszego miasta.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny