Nowy oznakowany radiowóz trafił do Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu.

Na aktywnej mapie Wielunia pojawił się nowy obiekt - ścianka wspinaczkowa dla dzieci.

Uprzejmie informujemy, że 31 stycznia 2021 roku upływa termin złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim oraz do wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2021 r. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

Na terenie gminy Wieluń kilka dni temu pojawiły się nowe przystanki komunikacji miejskiej, sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Na początek w Dąbrowie, Kadłubie i Rychłowicach. W planach jest wymiana przystanków również w innych lokalizacjach.

Od 1 stycznia 2021 roku zmianie uległy godziny funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Wieluniu. Opłaty parkingowe obowiązują od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny