GLBM-RT IVECO DAILY to nowy lekki wóz ratowniczo - gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Dąbrowa. 

Publiczne Przedszkole nr 3 przystąpiło do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”.

„Śladami pamięci 1795-1921” oraz "Konkurs dziecięcych talentów” zorganizowane przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną rozstrzygnięte!

Pasowanie na przedszkolaka to dla dzieci wyjątkowa uroczystość. Przyjęcie w poczet przedszkolaków, poprzez dotknięcie ramienia każdego wychowanka kolorową kredką i wręczenie dyplomów przez panią dyrektor, to pierwsze ważne wydarzenie w życiu przedszkolnym. Maluchy z Publicznego Przedszkola nr 1 i Publicznego Przedszkola nr 2 w Wieluniu zostały oficjalne przyjęte do społeczności przedszkolaków.

Święta za pasem. Tradycyjnie Gmina Wieluń mogła liczyć na zaangażowanie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wieluniu, Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Wieluńskim Domu Kultury oraz wieluńskich harcerzy, którzy przystroili choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny