Pomysł budowy nowej linii kolejowej na terenie gminy Wieluń, powstały w latach 70 – tych, nabiera konkretnych kształtów dzięki dokumentacji projektowej, w czym swój udział ma Gmina Wieluń poprzez konkretne wsparcie finansowe, uwagi wniesione przez wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego w Wieluniu oraz zaangażowanie w konsultacje społeczne. 

Informujemy, iż Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie projektu ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”.

Postanowienie komisarza wyborczego w sprawie podziału Gminy Wieluń na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na mapie Wielunia pojawiły się nowe punkty zbiórki elektroodpadów. Pojemniki z widocznymi instrukcjami zamontowane zostały w 5 lokalizacjach: przy ulicach Wodnej, Głębokiej, Zielonej, Sadowej oraz w sąsiedztwie Wieluńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - przy skateparku.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny