Tegoroczne uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy oraz Zastępcy Burmistrza Wielunia Joanny Skotnickiej - Fiuk odbyły się w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Wieluniu w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Wieluń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Konsultacje odbędą się w terminie od 17 października 2023 roku do 25 października 2023 roku.

Z radością informujemy, że Gmina Wieluń pozyskała kolejne środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Tym razem zrealizowane zostaną następujące zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice - dofinansowanie: 8 000 000 złotych oraz Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu - dofinansowanie: 2 000 000 złotych.

Na zaproszenie dyrekcji Publicznej Szkoły Podstawowej SPSK w Wieluniu w uroczystości ślubowania i pasowania pierwszoklasistów uczestniczyła Joanna Skotnicka - Fiuk Zastępca Birmistrza Wielunia, która przekazała prezent do szkolnej biblioteki.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny