W ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono punkt dydaktyczny SMAKI NATURY przy  Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie. Zadanie zrealizowanego na podstawie umowy z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu punkt dydaktyczny.
Całkowity koszt projektu wyniósł 60 150,00 zł, w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi - 50 000,00 zł.
Głównym celem projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu” było stworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i jej optymalne wykorzystanie na potrzeby funkcji dydaktycznych w edukacji.

W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudzie ekopracownię pod nazwą ,,Młodzi ekolodzy”. Wartość całkowita przedsięwzięcia wyniosła 55 775,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi 50 000,00 zł.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny