Gmina Wieluń podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w kwocie do 3 256 381,45 zł (co stanowi do 85% kosztów kwalifikowalnych). Celem projektu jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Wieluń. Planowana wartość zadania: 4 217 744,61 zł.

Gmina Wieluń w 2017 roku pozyskała szereg środków ze źródeł  zewnętrznych.

Gmina Wieluń wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje poniższe projekty:

Gmina Wieluń w 2016 roku pozyskała środki zewnętrzne z wielu różnych źródeł .

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny