W Publicznym Przedszkolu nr 3 w ramach współpracy z Fundacją Na Rzecz Rozwoju SPZOZ w  Wieluniu - Dla Zdrowia, odbyły się warsztaty  dla dwóch grup 6- latków z zakresu udzielania  pomocy przedmedycznej.

Głównym punktem spotkania i jednocześnie najwiekszą atrakcją były praktyczne ćwiczenia na fantomie. Początkowo dzieci przyglądały się czynnościom wykonywanym przez ratownika, by później ćwiczyć pod bacznym okiem instruktora. Wychowankowie dowiedzieli się także, jak należy sprawdzić czy poszkodowany jest przytomny oraz w jaki sposób wezwać pomoc i co najważniejsze, jak rozmawiać przez telefon z dyspozytorem pogotowia ratunkowego. Ponadto dzieci dla utrwalenia, powtórzyły numery alarmowe.

Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku zagrożenia zdrowia i życia. Zdobyta wiedza sprawiła, że dzieci poczuły się „małymi  ratownikami”. Dzięki temu  wiedzą, że nie należy bać się  udzielać pomocy i potrafią zrobić to w sposób prawidłowy. Tę niezwykle  potrzebną   i  godną  naśladowania  inicjatywę  można  podsumować  słowami Johana  Wolfganga Goethego: „Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy".

W tajniki pomoc przedmedycznej wprowadzili dzieci zaproszeni gości:  ratownik medyczny Sebastian Jasiński oraz v – ce Prezes Fundacji Honorata Freus – Grzelak.

{gallery}galerie/2021/01/pierwszapomoc{/gallery

Zdjęcia i info: Publiczne Przedszkole nr 3

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny