Wieluń jest jednym z 5 miast w Polsce zakwalifikowanych do wzięcia udziału w pilotażowym programie priorytetowym gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska.

W dniu wczorajszym informacja ta stała się faktem – Burmistrz Wielunia podpisał z przedstawicielami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej porozumienie o zasadach współpracy przy dofinansowaniu ze środków funduszu przedsięwzięć dotyczących upowszechniania doświadczeń we wdrażaniu idei gospodarki o obiegu zamkniętym na poziomie gminy.
Idea ta zakłada zwiększenie poziomu recyklingu, a za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie surowców wtórnych oraz dotąd niewykorzystywanych, a wpisujących się w obszar odnawialnych źródeł energii. Bardzo ważnym założeniem programu jest również edukacja ekologiczna już na poziomie mieszkańca gminy, aby obieg był w pełni sprawny. Podpisane porozumienie pozwoli na obustronne wypracowanie strategii działań zarówno przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej, który na „żywym organizmie” jakim jest gmina, będzie mógł przekonać się co do słuszności wybranych metod i kierunków działań,   jak i przez Gminę Wieluń, która wdrażając program uzyska wymierne korzyści ekologiczne.
Podpisanie porozumienia miało miejsce podczas Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM, które stały się największym w Polsce wydarzeniem poświęconym osobom poszukującym innowacyjnych rozwiązań i technologii z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.

 

  • 22553478_864577823709820_1513172362_o
  • 22553689_864577867043149_32963789_o
  • 22556016_864577863709816_1863714199_o
  • 22556052_864577827043153_1702268412_o
  • 22556297_864577880376481_456362269_o
  • 22561395_864577860376483_598490028_o
  • 22641600_864577857043150_792350798_o
  • 22641951_864577817043154_1884523368_o

Zdjęcia: UM Wieluń

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny