Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2023 roku nastąpi zmiana dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy na linii: A, B, C, G, H. 

Z nowym rozkładem jazdy można zapoznać się na stronie:

Rozkład jazdy Komiunikacji Miejskiej

www.wielun.kiedyprzyjedzie.pl  wybierając dzień od 1 października br.

Telefony kontaktowe do operatora: 535-481-472; 533-481-474. W najbliższym czasie zostaną również zakualizowane tabliczki z rozkładami jazdy.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny