Kościół św. Wawrzyńca w Dąbrowie

Parafia wymieniona w 1406 r. (właściciel Henczlin Wadwicz uposażył tutejszy ołtarz Najświętszej Marii Panny), w 1499 r. była już ona zlikwidowana, zaś mieszkańcy należeli do parafii wieluńskiej, a kościół był przekształcono w kaplicę wzmianka z 1520 r.). Gotycki orientowany kościół został wzniesiony z kamienia polnego w XIV bądź XV w., wieżę później nadbudowano cegłą. Prostokątną nawę z drewnianym stropem zamyka od wschodu węższe, również prostokątne prezbiterium sklepione krzyżowo-żebrowo, od zachodu wieża z kruchtą, na planie kwadratu. Wieża i prezbiterium oszkarpowane. Do północnej ściany prezbiterium przylega zakrystia sklepiona kolebkowo, do nawy dobudowano w czasach późniejszych od północy drugą kruchtę. Nawę od prezbiterium oddziela ostrołukowa tęcza, w niej znajduje się belka tęczowa z XVIII-wiecznym krucyfiksem. Przejście na głównej osi z kruchty do nawy ostrołukowe. Nawa z prezbiterium przykryte są wspólnym dachem dwuspadowym, zakrystia pulpitowym, wieża wielopołaciowym rozpłaszczonym.
W ołtarzu głównym ludowe rzeźby św. św. Małgorzaty i Mikołaja z Bari z XVIII w., tabernakulum rokokowe, za ołtarzem głównym znajduje się ołtarz klasycystyczny z 1794 r. malowany iluzjonistycznie przez Feliksa Zalewskiego. Z wystroju wnętrza wymienić należy ponadto obraz świętego męczennika z datą 1736 i pięć feretronów ludowych z 1. poł. XIX w. (na jednym data 1844).
W wieży XV-wieczny dzwon ozdobiony napisem gotycką miniskułą.

 • dabrowa_01
 • dabrowa_02
 • dabrowa_03
 • dabrowa_04
 • dabrowa_05
 • dabrowa_06

Zabudowa

W ewidencji konserwatorkiej gminy znajdują się domy:
drewniane

 • Dąbrowa 31 - 1930 r.
 • Dąbrowa 32 - l. 30-te XXw.
 • Dąbrowa 33 - ok. 1935 r.
 • Dąbrowa 87 - ok. 1920 r.
 • Dąbrowa 135 - 1939 r.
 • Dąbrowa 170 - koniec XIX w.

murowane

 • Dąbrowa 69 - ok. 1935 r.
 • Dąbrowa 92 - 1926 r.
 • Dąbrowa 140 - ok. 1935 r.
 • Dąbrowa 173 - 1930 r., ganek dobud. 1935 r.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny