Drzewa - pomniki przyrody na terenie gminy Wieluń:

  • Ruda - park podworski (p. Zabytki>Ruda>Zespół podworski) - dąb szypułkowy o obwodzie 500 cm
  • Olewin - park podworski (p. Zabytki>Olewin>Zespół podworski) - 32 buki zwyczajne o obwodach 110-260 cm i lipa drobnolistna 550 cm
  • Olewin - przy polnej drodze - topola biała o obwodzie 560 cm
  • Masłowice - park podworski (p. Zabytki>Masłowice>Zespół podworski) - cis pospolity o obwodzie 170 cm, 5 dębów szypułkowych 480, 460, 480, 390 i 430 cm, orzech czarny 290 cm, klon zwyczajny 410 cm, wiąz szypułkowy 330 cm, dąb bezszypułkowy 330 cm i lipa drobnolistna 340 cm.

Wszystkie drzewa objęto ochroną jako pomniki przyrody 3. lutego 1998 r.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny