Skład Osobowy VII kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu

1. Michał Choczaj

2. Paula Zawada

3. Piotr Ciupa

4. Julia Sobczyk

5. Magdalena Drab

6. Klaudia Porażka

7. Mateusz Fertała

8. Wiktoria Grajoszek

9. Marianna Piechocińska

10. Natalia Kamińska

11. Anna Podyma

12. Paulina Raducka

13. Martyna Małyska

14. Sandra Mielczarek

15. Maria Żuchowska

16. Adrianna Lenarczyk

17. Artur Wrzesiński

18. Maria Rabikowska

19. Krystian Wyrzesiński

20. Wiktoria Wanuszka

IMG 1357 Small

Zdjęcie: J. Skotnicka - Fiuk

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny