Wieś znana od 1357 r. (Cadlub) i należała do arcybiskupów gnieźnieńskich, którą to własność poświadczył wówczas Kazimierz Wielki przywilejem, od 1555 r. do kapituły gnieźnieńskiej. W l. 1511-23 we wsi były 2 łany plebańskie, pół kmiecego, 1 wolny, w 1552 r. była tu 1 karczma, wspomina się 14 kmieci, 4 łany sołtysie i pół łanu wolnego, w 1553 r. Kadłub liczył 12,25 łana. Jako wójt wymieniany jest Jan, któremu arcybiskup nadał wójtostwo kadłubskie na mocy nowego przywileju z 1441 r. Należały do niego 4 łany ziemi, karczma, ogród i staw.
W 1827 r. liczyła 251 mieszkańców i 39 domów. W l. 30-tych XX w. funkcjonował tu wiatrak.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny