Pierwsza wzmianka wspomina Konrada z Gaszyna (Gazyn, 1323). Wymieniany również jako Guszyno, Gaschino, Gasin, Gazzyn. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od imienia Gasz, poajwia się wielokrotnie od 1382 r. , gdyż wójtowie wieluńscy w XIV i XV w. stąd właśnie pochodzili. Kolejni znani jej właściciele to Wisław (1337-50), podsędek wieluński Henslin (1380, 1395), Paszko (1400), Henryk Gaszyński (1401), synowie Henslina Mikołaj (1401-21) i Jaśko (1401-1431), Tomasz (1402), Stanisław herbu Stembark (1447), Marcisz (1459), Bartosz Oremus (1462, wymieniono wówczas również folwark), Adam (1462, przyjął pożyczkę od Oremusa pod zastaw roli zw. Kąt), Stanisław Chotowski (w 1464 r. zastawił Oremusowi 4 łany zw. Kraskowskimi), Stanisław Oremus (1498), Jan i W. Golscy (1552, posiadali bez kmieci 1 łan), Wierzchlejscy (1553, mieli w Gaszynie 3 łany). W XVI w. część wsi należała do dziekana wieluńskiego (w 1520 r. były to 2 łany). Właścicielami wsi byli później m.in. Gaszynowie (Gaschinowie) - Gaszyńscy, którzy w XVII w. sprowadzili na górę św. Anny reformatów i ufundowali część obiektów sakralnych. W 1552 r. posiadała 19 kmieci i 2 młyny, w 1827 r. liczyła 344 mieszkańców i 33 domy. Część wsi kupiła na początku XVII w. Anna Koniecpolska dla klasztoru berdardynek w Wieluniu.
W l. 30-tych XX w. funkcjonowały tu dwie cegielnie (jedna z nich funkcjonowała krótko przed wojną, druga pracowała do końca l. 80-tych) i wiatrak. Wieś poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny