Wieś w 1520 r. należała do parafii Wydrzyn. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1337 r. i wspomina właściciela wsi - Alba (Albert) de Benazycz. W latach późniejszych wymieniani są następni jej posiadacze: Creslans (Krzesław) de Benandzicz (1360), Jan syna Pakosza (1389-1411), Bernard (1405-44), Stefan syn Pakosza (1411), Stanisław herbu Nowina (1412), Grzegorz herbu Korab, burgrabia ostrzeszowski Andrzej (1435-37), Jan (1459), Stanisław Stradza (1464) i Joan at Benedict Bieniaccy (1552). Wieś występuje w źródłach pisanych również jako Zenancice, Byenyaszyce, Benandzice, Bernaczice, Byenodzicze i Brnoczyce. W 1520 r. wymieniany jest folwark. Nazwa wsi pochodzi zapewne od imienia Bieniarz, popularnego w rodzinie Wieruszów, do których należała wieś.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny