Gmina Wieluń podpisała umowy o dofinansowane budowy zadaszenia o stałej konstrukcji boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wieluniu, Szkole Podstawowej w Kurowie oraz Szkole Podstawowej w Masłowicach w ramach programu OLIMPIA.

W dniu 03.07.2023 r. Gmina Wieluń podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na realizację ww. zadania. Kwota dotacji w wysokości do 1 720 000,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Wieluń zrealizuje zadanie polegające na :

- budowie łukowego zadaszenia boiska do 800 m2

- budowie łącznika do 100 m2 

- zakupie 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

W dniu 22.11.2023 r. Gmina Wieluń podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na realizację ww. zadania. Kwota dotacji w wysokości do 1 874 999,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Wieluń zrealizuje zadanie polegające na :

- budowie łukowego zadaszenia boiska do 650 m2

- budowie boiska wielofunkcyjnego do 650 m2

- budowie łącznika do 50 m2 lub więcej

- zakupie 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

Gmina Wieluń w dniu 11.04.2024 r. podpisała umowę o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach programu OLIMPIA – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Departament Infrastruktury Sportowej na realizację ww. zadania. Kwota dotacji w wysokości do 1 925 000,00 zł.

Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2024.

W ramach przedmiotowego zadania Gmina Wieluń zrealizuje zadanie polegające na :

- budowie łukowego zadaszenia boiska do 650 m2

- budowie boiska wielofunkcyjnego do 650 m2

- budowie łącznika do 70 m2 

- zakupie 4 stanowisk strzelnicy laserowej.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny