W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi utworzono w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu ekopracownię. Całkowity koszt projektu wyniósł 80 499,00  złw tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi - 59 999,00 zł.


Głównym celem projektu „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu” było polepszenie warunków nauczania poprzez utworzenie kreatywnej i pomysłowej nowej pracowni edukacyjnej w szkole.
Planowana pracownia ekologiczna wykorzystywana będzie na potrzeby przedmiotów CHEMIA oraz FIZYKA, a także zajęć nadobowiązkowych: koła zainteresowań z chemii, koła młodego fizyka oraz koła ekologicznego. Do stałych popołudniowych zajęć należeć będą takie, które przygotowują uczniów do konkursów z przedmiotów przyrodniczych. W pomieszczeniu tym odbywać się będą również konkursy, prezentacje, pokazy, warsztaty oraz wystawy. Pracownia będzie służyła również do przygotowywania i przeprowadzania imprez  o charakterze szkolnym m.in. Dni Otwarte, Dzień Chemika, Światowy Dzień Kosmosu.

 

Stworzenie nowoczesnej i dobrze wyposażonej pracowni ekologicznej umożliwi pozyskiwanie wiedzy i rozwijanie wielu zainteresowań uczniów. Poprzez planowanie i prowadzenie doświadczeń oraz obserwację zjawisk zachodzących w przyrodzie zrozumieją zachodzące w niej procesy i związki przyczynowo- skutkowe. Jednym z nadrzędnych zadań Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu jest kształcenie kultury i świadomości ekologicznej młodego pokolenia oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych, podczas których uczniowie mogą sami dostrzegać piękno i siłę przyrody, ale także zagrożenia, jakie niesie cywilizacja. Dzieci powinny się uczyć, jak żyć w zgodzie z naturalnym prawem przyrody- muszą je rozumieć i respektować oraz mieć świadomość wagi swojego osobistego wkładu w stan środowiska. Ważnym aspektem społecznym w czasie realizacji projektu jest kształtowanie umiejętności pracy w zespole i grupie, wspólne dochodzenie do najlepszych wniosków oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i wyników. Uczniowie wykształcą w sobie postawę badawczą, co zaowocuje rozwojem młodych talentów- odkrywców. Nauczą się odpowiedzialności i poszanowania każdej formy życia, dostrzegą negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska, wykształcą prawidłowe nawyki proekologiczne. Nasza wymarzona pracownia stanie się z pewnością wizytówką szkoły z tradycjami na miarę XXI wieku.Efekty rzeczowe zadania:

1.    Elementy wyposażenia pracowni:

- stojak na mapy/ plansze;
- ławki dwuosobowe i jednoosobowe;
- krzesła szkolne ergonomiczne;
- szafka na odczynniki chemiczne;
- mobilny stół do doświadczeń z blatem CDF;
- szafki niskie na pomoce dydaktyczne;
- szafy szkolne zamykane;
- rolety mocno zaciemniające;
- tablica biała na mobilnym stelażu;
- fototapeta lateksowa przedstawiająca Układ Słoneczny;
- fototapeta lateksowa przedstawiająca wzory chemiczne na filarach okien;
- fototapeta „Układ Okresowy Pierwiastków”;
- kosze do segregacji odpadów.

2.    Zakup roślin wewnętrznych wraz z doniczką i tabliczką do oznaczania.

3.    Pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego (zestaw do badania wody, zestaw do badania gleby, zestawy do chromatografii bibułowej, zestawy do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody, metalowy chwytak do probówek, model białka, zestawy do budowy modeli cząsteczek chemicznych, model budowy- grafit, węgiel i produkty jego przeróbki, ropa i produkty jej przeróbki, metal i jego stopy, aluminium, plastik, żelazo i stal, pałeczki elektrostatyczne szklane i ebonitowe, magnesy podkowiaste, zestaw kamertonów, zestaw dynamometrów, zestaw do demonstracji prawa Archimedesa, igły magnetyczne, elektromagnes w kształcie litery U, prosty silnik prądu stałego z trwałymi magnesami, magnesy sztabkowe, zestawy do prezentacji pola magnetycznego i elektromagnetycznego, pojazd solarny, dysk Newtona, zestaw- ta sama objętość a inna waga, pojemniki do pomiaru objętości, interaktywny model atomu wg bohra, chemiczne domina- atom i cząsteczka, chemiczne domina- kwasy i zasady, chemiczne domino- sole, chemiczne domino- węglowodory i pochodne węglowodorów, chemiczne memory- atom i cząsteczka, chemiczne memory- chemia a żywność, chemiczne memory- kwasy i zasady, chemiczne memory- pochodne węglowodorów, chemiczne memory- substancje chemiczne i ich właściwości, elektroskop Pointera, model chlorku sodu, walizka Ekobadacza, Voltcraft Pehametr, chemia dla szkół podstawowych- zestaw plansz, podstawa do probówek, model lodu, multimedialne pracownie przedmiotowe Chemia- 7- 8, tace laboratoryjne, zestaw do wykrywania i analizy właściwości białek oraz cukrów, układ do badania tarcia, wahadło Newtona, zestaw magnesów, miernik dźwięku- decybelomierz, zestaw pryzmatów, magnetyzm kuli ziemskiej- model, przyrząd do prawa Pascala, multimedialne pracownie przedmiotowe Fizyka- 7- 8, pięć kulek z różnych materiałów, pudełka z opiłkami i magnesy- zestaw klasowy, zestaw plansz dydaktycznych- Fizyka dla szkoły podstawowej).

4.    Sprzęt audiowizualny, komputerowy, nagłaśniający (Monitor Interaktywny, Laptop).    

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny