Pragniemy poinformować, że Gmina Wieluń uzyskała dofinansowanie dla  projektu pt.:„Podniesienie jakości bezpieczeństwa na drogach w Gminie Wieluń”.
Projekt wdrażany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 3: Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Projekt realizowany będzie do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach publicznych Gminy Wieluń, sieci dróg TEN-T oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.

Cel projektu realizowany będzie poprzez następujące inwestycje: Budowę rowerowego miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wieluniu, zakup i dostawę symulatora szkoleniowego – przejścia dla pieszych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieluniu, zakup mobilnego miasteczka rowerowego – 3 szt., zakup trenażera czasu reakcji – urządzenia do treningu i kontroli czasu reakcji, wyznaczenia 2 przejść dla pieszych na ul. Barycz i ul. Targowej w Wieluniu.

Wartość projektu: 528 695,49 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 449 391,15 zł

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny