W ramach Konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi  utworzono w Szkole Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach punkt dydaktyczny. Całkowity koszt projektu wyniósł 55 658,74 zł , w tym dotacja WFOŚiGW  w Łodzi – 49 989,75 zł.

Głównym celem projektu: Utworzenie punktu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Bełzy w Bieniądzicach „Zielona Planeta” było podniesienie świadomości ekologicznej i przyrodniczej wśród uczniów oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni do nauki i jej optymalne wykorzystanie na potrzeby funkcji dydaktycznych.

Warunki przestrzenne pozwoliły na stworzenie przyjaznej do nauki strefy dydaktycznej na świeżym powietrzu, gdzie uczniowie nie tylko będą mogli rozwijać swoje przyrodnicze zainteresowania, ale także  przeprowadzać wiele ciekawych doświadczeń. Zajęcia badawcze z pewnością uatrakcyjnią edukację ekologiczną, a także podniosą efektywność kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych. Projekt w swoim zamyśle zakłada ideę zrównoważonego rozwoju poprzez staranny dobór roślin, daje możliwość prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie ochrony gatunkowej i leczniczej oraz różnorodności biologicznej i geograficznej.  

 Efekty rzeczowe zadania:
1. Elementy wyposażenia punktu dydaktycznego
- gra edukacyjna „Lekcja dendrologii”, gra edukacyjna „Światowid”, gra edukacyjna typu   
   puzzle 4 x 3
- tablice dydaktyczne: „Poznajemy pszczoły”, „Kwiaty na wiosnę”, „Poznajemy ptaki”, „Grzyby”, „Warstwy lasu”, „Owady pożyteczne”,
- tabliczki do oznaczania roślin z kodem QR;
- ul dydaktyczny;
- zegar słoneczny;
- stacja meteorologiczna  z wyposażeniem;
 - budki i karmniki dla ptaków;
- altana wyposażona w stół i ławki;
- gazony drewniane;
- zewnętrzny kosz do segregacji odpadów;
- kosze na odpady;
- sprzęt ogrodniczy.

2. Zakup roślin (drzewa, krzewy, byliny, trawy, nasiona warzyw i ziół i dokonanie nasadzeń (przygotowanie gruntu pod nasadzenia (ziemia, torf, kora, agrowłóknina).

3. Pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego, interaktywny zestaw demonstracyjny „Segregujemy odpady”.

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny