Wiosna w pełni więc na terenie gminy Wieluń trwają koszenia traw w pasach drogowych oraz na działkach gminnych.

W ubieglym roku łączny koszt koszenia pasów drogowych dróg gminnych oraz działek gminnych wyniósł 278 000 zł. Ponadto usunięto zieleń z chodników, a koszt realizacji tego zadania wyniósł 14 000 zł. Łącznie w 2023 roku skoszono powierzchnię ponad 900 tys. m2.

 

  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_124452_175b6885
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_124452_c191b2b9
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_124925_2a9fc917
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_124925_7a1e60af
  • Zdjcie_WhatsApp_2024-05-20_o_124926_8de40dca

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny