Informujemy, że Gmina Wieluń otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach programu priorytetowego CIEPŁE MIESZKANIE w kwocie 1 380 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Dofinansowanie skierowane do wspólnot mieszkaniowych przeznaczone jest na:

- demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,

- zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,

- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- dokumentację: audyt energetyczny, dokumentację projektową, ekspertyzy.

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny