Zakończyła się budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącąw formule zaprojektuj i wybuduj. Podczas oficjalnej prezentacji zgromadzeni goście mogli zobaczyć efekty wykonanych prac. 

Inwestycja zrealizowana za kwotę około 15 milionów złotych pozwoli na efektywniejszy odbiór odpadów komunalnych, w szczególności tych, których nie należy wrzucać do przydomowych pojemników/worków m.in.:

 - odpadów wielkogabarytowych,

 -  odpady budowlanych, poremontowych i rozbiórkowych,

 -  zużytych opon,

 - elektrośmieci, czyli sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również baterii i akumulatorów.

Ponadto nowo wybudowany obiekt daje również możliwość edukacji ekologicznej dla uczniów szkół i przedszkoli.

Funkcjonowanie PSZOK-u jest dla Gminy Wieluń gwarancją realizacji celów ekologicznych i ekonomicznych: wzrostu poziomów odzysku i recyklingu oraz racjonalizacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, szczególnie w zakresie opłat ponoszonych przez mieszkańców.

 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124038_558f6b7c
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124039_35d1caba
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124039_5c7ce83b
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124039_6f6a56c9
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124039_74ce598a
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124040_3122b71b
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124040_f5e8dc99
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124041_432dec80
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124041_45036c76
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124041_cea980cd
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124042_17f247c9
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124043_dcd1606c
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124043_f5b5f24c
 • Zdjcie_WhatsApp_2024-03-26_o_124044_a9aeaf59

Zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny