Gmina Wieluń pozyskała 500 000 złotych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków, na remont fundamentów i krypt grobowych wraz z badaniami archeologicznymi w pobernardyńskim kościele w celu adaptacji obiektu na potrzeby Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.


Kościół i klasztor, dawniej budynki zespołu klasztornego Sióstr Bernardynek, wzniesiono na początku XVII wieku. Budowle te wraz z nieopodal znajdującą się dawną plebanią, stanowią jedne z najcenniejszych zabytkowej architektury miasta Wielunia.

 

W związku z dużym zakresem prac remontowych całego obiektu należy podzielić je na etapy. W pierwszym zostaną wykonane: odwodnienie zawilgoconego budynku i podłączenie rynien do kanałów burzowych, badania archeologiczne, remont fundamentów i krypt grobowych, które od II wojny światowej pozostają zamurowane. W ich wnętrzu znajduje się m.in. grób fundatorki kościoła Anny Koniecpolskiej.

 Pierwszy etap prac zabezpieczy obiekt przed dalszą destrukcją. W przyszłości, po dokonaniu kolejnych prac budowlanych, w tym dostosowaniu do osób niepełnosprawnych ruchowo, dawny kościół będzie pełnił funkcje wystawiennicze, konferencyjne i koncertowe, a otaczające go planty miejskie, po rewitalizacji, staną się wizytówką Wielunia.

  • 384111569_333941352494640_1777417183588578198_n
  • 385786080_333941435827965_4701955679895364258_n
  • 385876477_333941335827975_572363821146095167_n

Zdjęcia: J. Książek, Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny