27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego, ustanowiony na pamiątkę pierwszych w pełni demokratycznych wyborów do rad gmin i miast z 27 maja 1990 roku, kiedy to po długim okresie przywrócono do funkcjonowania gminy.

Dzień ten jest okazją do świętowania polskiej samorządności, przywrócenia władzy ze szczebla centralnego do mniejszych społeczności.

Samorząd w Polsce ma długą tradycję, krótko przed zaborami w Polsce pojawiły się pierwsze przejawy samorządu terytorialnego w nowoczesnym ujęciu (rozwijanym w świecie od czasów Rewolucji Francuskiej) w postaci ordynacji miejskiej z kwietnia 1791 r. (zgodnie z nią miasta królewskie mogły wybierać samodzielnie swoje władze, a na obszarach wiejskich działały gromady).

Tradycyjnie wieluńscy samorządowcy uczcili ten dzień uroczystym pochodem, mszą św. oraz pamiątkowym zdjęciem. Podsumowaniem uroczystości był wykład wygłoszony przez pana Stanisława Tadeusza Olejnika pt." Samorząd Miasta Wielunia w Polsce Odrodzonej 1918-1939". Spotkanie zakończył występ wokalny Adrianny Włodarczyk, zdobywczyni głównych nagród na ogólnopolskich festiwalch piosenki.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

zdjęcia: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny