W Wieluniu powstało 11 nowych punktów zapewniających darmowy dostęp do Internetu.

Sieć hotspotów udostępniających darmowy sygnał internetowy została zrealizowana w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej WIFI4EU. Sygnał jest już dostępny i możemy z niego skorzystać w wyznaczonych punktach na terenie całego miasta.

W sumie z otrzymanego bonu o wartości 15 000 euro sfinansowano montaż 11 hotspotów. Po stronie Gminy Wieluń pozostaje tylko ponoszenie kosztów podłączenia do Internetu (abonamentu) oraz konserwacji sprzętu, aby zapewnić bezpłatne i wysokiej jakości połączenia Wi-Fi.

Inicjatywa WiFi4EU to program wsparcia na rzecz zapewnienia bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości bezprzewodowego Internetu w przestrzeniach publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie.

Sieć WiFi4EU dodatkowo ma poprawić dostęp do usług on-line, podnoszących jakość życia społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu do usług, takich jak e-zdrowia czy e-administracja oraz sprzyjających rozwojowi lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w zakresie produktów i usług cyfrowych.

Skorzystanie z darmowego WIFI4EU jest bardzo proste.
Wystarczy zapoznać się i zaakceptować regulamin i zalogować się do sieci.Nowe punkty dostępu do Internetu wykonane w ramach tego projektu wykorzystują szybkie łącza szerokopasmowe, co umożliwia użytkownikom korzystanie z Internetu wysokiej jakości, który:
•    gwarantuje szybkość transferu danych do każdego użytkownika końcowego minimum 30 Mb/s;
•    jest świadczony bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, jest łatwo dostępny, zabezpieczony i wykorzystuje najnowsze i najlepsze dostępne urządzenia zdolne do zapewnienia użytkownikom łączności o dużej przepustowości;
•    umożliwia dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług świadczonych za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;
•    jest udostępniany w miejscach lokalnego życia publicznego, w tym w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa w życiu publicznym społeczności lokalnych.

Lokalizacje hotspotów:

Punkty zewnętrzne:

1. Centrum Wielunia, Pl. Legionów
2. Basen odkryty, ul. Broniewskiego  
3. Park, ul. Sadowa
4. Park Żwirki i Wigury (od strony WDK)
5. Skwer koło pomnika Papieża Jana Pawła II (przed Biblioteką)
6. SKATEPARK Wieluń  
7. Dworzec PKS, ul. Staszica 49
8. Planty, ul. Reformacka
9. Skwer koło pomnika Wieczna Miłość, ul. Królewska

Punkty wewnętrzne:

1. Kino-Teatr Syrena, ul. Narutowicza 2
2. Hala WOSIR, ul. Częstochowska 35

 

  • 345858273_1285452849070925_4038121902227944560_n
  • 345859945_220943023999015_5945497164511078541_n
  • 345863970_956303652464370_2361455787881655208_n
  • 345864090_955403882275852_78599182380999351_n
  • 345866866_193849850231009_4686679369865302972_n
  • 345868633_1314528149412585_3306280744054606751_n

Zdjęcie: Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny