W związku z realizacją zapisów ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Urząd Miejski w Wieluniu informuje co następuje:
Ilość węgla przyznanego do tej pory przez Polską Grupę Górniczą dla mieszkańców gminy Wieluń, jest wyraźnie mniejsza aniżeli zgłoszone zapotrzebowanie. Z 1.200 ton zawnioskowanych do końca bieżącego roku przez gminę Wieluń, otrzymaliśmy jedynie 864 tony węgla, z czego jedynie 81 ton ekogroszku. Pozostały asortyment to głównie groszek oraz niewielkie ilości węgla typu orzech.

Wielokrotnie apelowaliśmy do PGG o zwiększenie wolumenu dostaw dla gminy Wieluń. Oczekujemy na informację zwrotną – o ewentualnych nowych dostawach będziemy Państwa informować na bieżąco.
Wszystkie wydane zaświadczenia o przyznanym i opłaconym węglu, są aktualne i będą nadal ważne po 1 stycznia 2023 r. Zaświadczenia wydane w tym roku będą realizowane w pierwszej kolejności gdy tylko węgiel dotrze na składy.
Osoby, które nie chcą czekać na nowe dostawy węgla, mogą uzyskać zwrot wpłaconej kwoty. W tym celu należy do Urzędu Miejskiego w Wieluniu dostarczyć oryginał wydanego zaświadczenia oraz pismo wskazujące numer rachunku i dane osoby, która wnosi o zwrot opłaty.

 

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny