Mieszkasz w budynku wielorodzinnym bez centralnego systemu ogrzewania? Zgłoś się do programu „Ciepłe mieszkanie". 

 Szanowni Państwo informujemy, że Gmina Wieluń przystąpiła do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

W związku z powyższym od 14 listopada 2022 r., uruchomiony zostanie nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Natomiast dofinansowaniem objęte są następujące działania:
demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego, oraz:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.
Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym,
instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej
lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wnioski o dofinansowanie można składać wraz z załącznikami w pok.nr 7 (Ratusz) Urzędu Miejskiego
w Wieluniu , pl. Kazimierza Wielkiego 1; w godzinach urzędowania tj. poniedziałek – piątek od 7.30 – 15.30
Więcej informacji o Programie można uzyskać osobiście w pokoju nr 7 Urzędu Miejskiego w Wieluniu, pod nr tel. 43 886 02 17  lub na stronie : www. czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie)

Dokumenty do pobrania:
1.    Ogłoszenie o naborze wniosków
2.    Regulamin naboru wniosków wraz załącznikiem
3.    Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami
4.    Wzór umowy o dofinansowanie
5.    Wniosek o płatność wraz załącznikami

 OgłoszenieoNaborze

ProgramCiepłeMieszkanie 

Kosztykwalifikowane

RegulaminNaboru

ListaSprawdzająca

WniosekoDofinansowanie 

InstrukcjaWypełnieniaWnioskuoDofinansowanie

 WykazDochodów

OświadczenieWspółwlaścicieli

OświadczenieWspółmałżonka

Pełnomocnictwo

KlauzulaInformacyjna 

UmowaoDofinansowanie

WniosekoPłatność

ZestawienieDokumentów

ListaDokumentów

WzórProtokołuOdbioru

 InstrukcjaWypełnieniaWnioskuoPłatność

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny