Kończy się miesiąc kwiecień, będący czasem szerzenia wiedzy na temat autyzmu.

 

Zwieńczeniem różnego rodzaju wydarzeń, mających na celu propagowanie uwrażliwienie na akceptację różnorodności i odmienności rozwojowej oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw pełnych empatii, zrozumienia i akceptacji był Niebieski Marsz dla Autyzmu zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych.

Marsz wyruszył sprzed budynku szkoły, następnie przemierzając ulice miasta w barwnym korowodzie udał się na Plac Legionów. Na miejscu odbył się występ artystyczny w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, po czym przedstawiciele Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olewinie, samorządów wszystkich szkół średnich oraz przedszkoli wraz z samorządowcami wypuścili w  niebieskie balony.

W Polsce żyje około 400 tysięcy osób dotkniętych autyzmem.

 • 278657950_728177881531851_144642816745845813_n
 • 278855318_550228973131793_5993690504071930403_n
 • 278886420_306236054994051_1804875752229148041_n
 • 278903166_770745657236851_2841872140189814517_n
 • 278904002_688828848864315_4911231798377491322_n
 • 278908867_380183840662782_1698249312939587505_n
 • 278918331_504771474459846_3912046352289372602_n
 • 278918333_1459790477779932_8912243741336096509_n
 • 278922163_284311390440563_5670574636824805183_n
 • 278923281_1066668923888949_8977374537479016183_n
 • 278924224_849499039777630_5855908706452022640_n
 • 278925287_2892944057665653_6829663716547666170_n
 • 278964632_315542954062407_7887940254215409200_n
 • 278973392_362887802297343_4032401478233983879_n
 • 278975072_581189180103840_1525762733847657480_n
 • 278987803_514050593538544_8692706831428635760_n
 • 278988503_1644833182545477_7711390276268740061_n
 • 279016718_568490137812811_3709999235893483775_n
 • 279018767_609818820474103_4771011157165764038_n
 • 279032166_1163693824366479_8764960485006226937_n
 • 279041564_1196760861095044_1832738510888272960_n
 • 279052979_971538346837977_4071471578249106440_n
 • 279064841_3163681180544251_4385428908119492547_n
 • 279092193_1344058752735180_1599924445433627630_n
 • 279094666_565435071456053_6974583384901300473_n
 • 279146850_879717036069907_3166620308040415537_n
 • 279224108_565853528089427_4902941680889814144_n
 • 279298318_3109120036007038_8236224118109378597_n

Zdjęcia: Marta Kaczmarek, Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny