Trwają intensywne prace przy inwestycji „Przebudowy ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową skrzyżowań typu okrężnego”.

 

Najbardziej zaawansowane prace trwają obecnie na ulicy Podwale, gdzie wykonywana jest nawierzchnia z kostki granitowej, nawiązującej do średniowiecznego charakteru sąsiadujących z drogą murów obronnych.

Zakres rzeczowy całego zadania (przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście wraz z budową rond oraz przebudowa ulicy Podwale) obejmuje wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, kostki granitowej oraz z kostki betonowej, położenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i przebudowę sieci TP.

Koszt inwestycji to kwota 4 569 080,26 złotych. Przewidywany termin zakończenia wyznaczony został na 31 maja 2022 roku.

Budujemy dla Mieszkańców! Za utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym przepraszamy.

  • 186857248_320576099740020_5414525812584106594_n
  • 186908593_1413743865645112_4014004936238392625_n
  • IMG_0648
  • IMG_0649
  • IMG_0650
  • IMG_0651
  • IMG_0656

Zdjęcia: B.Włodarczyk/R.Ubraniak/Urząd Miejski w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny