Od 12 maja 2021 roku w Muzeum Ziemi Wieluńskiej można podziwiać wystawę archeologiczną „Ukraina przed wiekami” ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie. W inauguracji udział wzięli m.in.: dr hab. Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz Radosław Liwoch – autor i kurator wystawy, który zaprezentował pokrótce jej genezę.

Wystawa została przygotowana ze znalezisk przypadkowych i materiałów z wykopalisk, które przekazywali do krakowskiego Muzeum Archeologicznego od połowy XIX w. po II wojnę światową Polacy mieszkający na Wołyniu, Rusi Czerwonej, Podolu, Bracławszczyźnie i Kijowszczyźnie oraz prowadzący tam badania uczeni z Krakowa.

Na „Ukrainie przed wiekami” wystawione są dzieła ręki ludzkiej z okresu obejmującego sześć tysiącleci – od zaskakujących urodą zabytków protocywilizacji trypolskiej i neolitycznego oręża kamiennego, przez ozdoby i broń z epoki brązu, antyczną ceramikę z Pantikapajonu, przedmioty należące niegdyś do Scytów, Sarmatów, Gotów i Połowców oraz bogactwo wytworów kultury staroruskiej, po pamiątki późnośredniowieczne i nowożytne. Ekspozycję dopełniają niemal artystyczne ilustracje z dziewiętnastowiecznych publikacji archeologicznych oraz krótkie teksty wzbogacone cytatami obficie zaczerpniętymi z dzieł dawnych autorów: Herodota, Jordanesa, Nestora i innych.

- Wystawa mnogością zabytków nawiązuje do upodobań sprzed stulecia, kiedy ekspozycje dalekie były od minimalizmu. Swym niemal monochromatyzmem przywodzi na myśl wiekowe fotografie. Pokazując na sposób retro „konkrety” z przeszłości powinna dać oddech od wszechogarniającej mody na wirtualizację – podkreśla autor wystawy Radosław Liwoch.

Ekspozycję można podziwiać do 12 września 2021 roku. Serdecznie zapraszamy!

 • DSC04080
 • DSC04094
 • DSC04122
 • DSC04134
 • DSC04142
 • DSC04145
 • DSC04157
 • DSC04180
 • DSC04182
 • DSC04190
 • DSC04199
 • DSC04205
 • DSC04213

Zdjęcia i info: Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny