Gmina Wieluń krwiodawcami stoi. W niedzielę 25 kwietnia tym razem w Kurowie odbyła się zbiórka krwi, zorganizowana przez Klub Honorowych Krwiodawców przy Ochotniczej Straży Pożarnej Kurów.
W czasie akcji krew oddało aż 30 osób. Wydarzenie stało się okazją do uhonorowania osób, które w wydatny sposób przyczyniły się do propagowania idei krwiodawstwa: pielęgniarek Marii Styś oraz Bożeny Panek, a także pani Moniki Roszczyk, pełniącej funkcję rejestratorki.

Szczególne słowa uznania należą się panu Januszowi Zającowi, który oddał już łącznie 75 litrów krwi.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki oraz upominki z rąk Burmistrza Wielunia Pawła Okrasy, sołtysa Kurowa Andrzeja Gęsiaka oraz prezesa klubu Zenona Sowy.

 • IMG_0512
 • IMG_0514
 • IMG_0516
 • IMG_0518
 • IMG_0522
 • IMG_0524
 • IMG_0528
 • IMG_0539
 • IMG_0540
 • IMG_0542
 • IMG_0544

Zdjęcia: R. Urbaniak/UM Wieluń

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

mkp

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny