Z początkiem września ruszył Powszechny Spis Rolny. Gminny Komisarz Spisowy informuje, że w ramach prowadzonego spisu utworzone zostało bezpłatne stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego wraz z wprowadzeniem środków ochronnych adekwatnych do bieżącego zagrożenia epidemicznego.

Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego skierowanym do Gminnego Komisarza Spisowego, zapewniona będzie przy wyznaczonym stanowisku komputerowym niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji do samospisu.

Samodzielne stanowisko komputerowe do samospisu internetowego znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Wieluniu , Plac Kazimierza Wielkiego 2 (na parterze) w pokoju nr 50 i jest zzynne od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu 7.30-15.30.

Nie czekaj na rachmistrza! Spisz się sam! Otrzymasz upominek - lodz.stat.gov.pl/rolneupominki

https://www.youtube.com/watch?v=9NhFtx5-lxc

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny