Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 roku wznowią działalność opiekuńczą publiczne przedszkola na terenie miasta Wielunia. Placówki działać będą zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie opieki nad dziećmi, których rodzice zadeklarowali chęć uczęszczania do przedszkola.

wielun Pamiętamy

Gmina Wieluń

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

mkp

cmentarz

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny