W odpowiedzi na pytania dotyczące naboru do żłobka na rok 2020/2021 Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa wystosował pismo do rodziców i opiekunów najmłodszych mieszkańców gminy Wieluń.

 

żłobek.pdf

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny