Harcerze Ziemi Wieluńskiej

harcerzeBezinteresowna służba na rzecz drugiego człowieka, zaangażowanie w uroczystości patriotyczno – religijne, w akcje charytatywne, rozbudzanie w młodych ludziach miłości do Ojczyzny to tylko niektóre z priorytetów działalności wieluńskich harcerzy, których struktury liczą niemal 200 zuchów, harcerzy, wędrowników. Wieluńscy druhowie czynnie uczestniczą w życiu społecznym Wielunia. Nie sposób przeoczyć zaangażowanych, otwartych, uśmiechniętych młodych ludzi w zielonych i szarych mundurach, którzy swoją obecnością uświetniają wydarzenia ważne dla naszego miasta i regionu. Wszystkie drużyny harcerskie oferują swoim członkom możliwość realizacji harcerskich ideałów służby i braterstwa, wychowania w duchu patriotycznym oraz wspaniałą przygodę.

 

Agnieszka Mysakowska

nauczycielkaNauczycielka historii w II LO im. Janusza Korczaka,  Lider Dialogu w polskiej organizacji pozarządowej, zajmującej się dialogiem polsko-żydowskim - Forum Dialogu. Absolwentka Międzynarodowej Szkoły Nauczania o Holokauście Yad Vashem z zakresu historii Żydów europejskich, Holokaustu oraz edukacji międzykulturowej. W 2016 roku prowadzona przez nią szkolna grupa „Szlakiem Wieluńskich Żydów” zdobyła I miejsce w ogólnopolskim konkursie Szkoły Dialogu. Od tego czasu pani Agnieszka podejmuje wysiłki na rzecz dialogu kultur i ocalania pamięci o wieluńskich Żydach oraz wychowania młodzieży w duchu dialogu i szacunku wobec innych.  Inicjuje  autorskie działania na rzecz Pamięci np.: Dni Kultury Żydowskiej,  Listopadowe Światło Pamięci, obchody roku I. Sendler, powstanie muralu. Nawiązała współpracę  z The Jewish Organization of Wielun in Israel, w ramach której szkolna młodzież wzięła udział w uroczystości pod pomnikiem żydowskich Ofiar z Wielunia i okolic na cmentarzu Kiryat Shaul w Tel Awiwie. Wyróżniona przez Kapitułę ogólnopolskiego konkursu im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Kierując się słowami Janusza Korczaka: „Jesteśmy braćmi jednej ziemi. Wieki wspólnej doli i niedoli – długa wspólna droga- jedno słońce nam przyświeca”, promuje w Polsce i na świecie Wieluń, jako miasto dialogu.

 

Wieluński Uniwersytet Trzeciego Wieku działający w Wieluńskim Domu Kultury

uniwersytetCzternasty  już rok przeżywają drugą młodość, zachowując aktywność i radość życia. Są niestrudzeni, stale się rozwijają, z ciekawością podchodzą do nowych doświadczeń. Poznawanie ludzi i świata staje się dla nich niewyczerpanym źródłem radości i inspiracji. Ich „jesień życia” jest barwna i twórcza w myśl słów Jana Sztaudyngera „Gorycz poranka i słodycz jesieni dopiero w późnym wieku się ceni”. Uniwersytet jest miejscem, które aktywizuje osoby dojrzałe życiowo, pozwalając zachować apetyt na życie, aktywne ciało i bystrość umysłu.

 Możliwość tradycyjnego głosowania w plebiscycie za pomocą kart do głosowania! Głos oddać można w pokoju nr 1, Ratusz, Plac Kazimierza Wielkiego 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 0 15.30.

Wieluńska Wieża Sukcesu w kategorii "działalność społeczna" powinna trafić do:
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
  • Głosy: (0%)
Wszystkie głosy:
Pierwszy głos:
Ostatni głos:

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny