Wieluńska Policja wzbogaciła się o dwa nowe radiowozy. W uroczystym przekazaniu aut uczestniczył Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa.

Odpowiednio wyposażone auta będą służyły policjantom w wykonywaniu codziennych obowiązków. Radiowozy będą wykorzystywane przez mundurowych dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Wieluń oraz mieszkańcom powiatu wieluńskiego.

Koszt radiowozu oznakowanego to ponad 82 000 złotych. Środki finansowe na jego zakup pochodzą w połowie z budżetu Komendy Głównej Policji oraz w połowie z funduszu wsparcia policji. Środki na fundusz wsparcia przekazała w całości Gmina Wieluń. Koszt radiowozu nieoznakowanego to ponad 76 000 złotych. Środki finansowe na jego zakup pochodzą w połowie z budżetu KGP oraz w połowie z funduszu wsparcia policji. Środki na fundusz wsparcia przekazali: Gmina Wieluń, Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Urząd Gminy Czarnożyły oraz Urząd Gminy Pątnów. Radiowozy to kolejny dowód na wzorową współpracę policji z samorządami. Gmina Wieluń przekazała na fundusz wsparcia kwotę 65 000 złotych.

 • 264-105416
 • 264-105418
 • 264-105423
 • 264-105424
 • 264-105425
 • 264-105426
 • 264-105427
 • 264-105428
 • 264-105429
 • 264-105431
 • 264-105432
 • 264-105433
 • 264-105437
 • 264-105439
 • 264-105441

Zdjęcia i info: Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Projekt „Wspieraj lokalnie” powstał dzięki współpracy Instytutu Wsparcia Organizacji Pozarządowych z PITax.pl Łatwe podatki.

fundusze

link do kamery on-line z placu legionów

cmentarz

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY W GMINIE WIELU

65plus ok

karta rodzinom 3+

karta dużej rodziny